Nyhet i Behandlingsassistentutbildningen

Som vi tidigare berättat om så ingår numer Gunnar Bergström bland lärarna i VAL-BO Utbildning. Som ett led i detta kommer våra nyexaminerade ”behandlingsassistent med 12-stegsinriktning” erhålla licens för att bedriva kriminalitetsprogrammet ” Kriminalitet som livsstil”. Detta program har utvecklats av Gunnar Bergström. Gunnar är en föregångare när det gäller behandling av en kriminell livsstil…