ADDIS Utbildning i samarbete med Dahl & Dahl

I samarbete med Dahl & Dahl kan vi nu erbjuda ett kraftigt rabatterat utbildningspris på ADDIS. ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom.