MRT Moral Reconation Therapy

MRT – Moral Reconation Therapy

Utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy

Moral Reconation Therapy (MRT) är en evidensbaserad kognitiv beteendeterapeutisk behandling som fokuserar på att förbättra en persons moraliska förmåga genom att förändra deras tankemönster och beteende. Detta görs genom en strukturerad programplan med olika steg, där varje steg bygger på tidigare steg för att gradvis förändra en persons moraliska grundsyn.

MRT kommer från USA och har där stor evidens för effekt på behandling av kriminalitet och har fått evidens av SAMHSA, USA´s departement for Health and human service. Forskning visar att kriminalitet måste betraktas som en egen problematik och därför måste även särskilda behandlingsinsatser riktas mot att behandla de faktorer som ligger bakom det kriminella beteendet.

MRT har visat sig vara effektiv för att behandla en rad beteendeproblem och störningar, inklusive missbruk, kriminellt beteende, aggressivitet och antisocial personlighetsstörning. Ett stort antal forskningsrapporter har publicerats om MRT sedan dess införande på 1980-talet.

Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med missbruk- och beroendevård och där du möter människor som har en kriminell bakgrund. MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

MRT-utbildningen

MRT-utbildningen hålls i våra vackra lokaler på Fredgagården. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med missbruk- och beroendevård och där du möter människor som har en kriminell bakgrund.

Datum för nästa utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy: 20-23 februari 2024

MRT Moral Reconation Therapy
Moral Reconation Therapy

Under utbildningen kommer du att i teori och praktik få lära dig ett komplett behandlingsprogram och fullföljd utbildning leder till diplom som certifierad MRT behandlare. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna implementera metoden i ditt vardagliga behandlingsarbete.

För att gå utbildningen krävs minst godkänd behandlingsassistentutbildning eller likvärdig utbildning och erfarenhet av behandlingsarbete.

Vår MRT-utbildning är inte bara en teoretisk resa, utan också en personlig process. Som deltagare kommer du att engagera dig i uppgifter som speglar din egen erfarenhet, vilket ger en unik möjlighet till självreflektion och personlig utveckling. Genom gruppdiskussioner får du möjlighet att dela och utforska dessa erfarenheter med andra, vilket berikar lärandeprocessen. Denna metod säkerställer att du inte bara lär dig teorin bakom MRT, utan också får praktiska verktyg och insikter som är direkt tillämpliga i ditt professionella arbete.

MRT – Moral Reconation Therapy

MRT – Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi som ar utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar. Alla dessa mål har i slutändan påvisat ett lämpligare beteende hos programdeltagarna. Över 120 fristående studier har visat att MRT leder till en betydande ökning av nivån på de moraliska tankegångarna, förhöjer meningen med livet, underlättar förstärkning av socialt stöd och ger deltagarna en upplevelse av kontroll i livet. överensstämmande forskning visar vid jämförelser att deltagare som genomgått MRT har en betydande lägre frekvens av återfallsförbrytelser och återarresteringar. Dessa resultat bekräftas till och med bland deltagare som avslutade programmet för 10 år sedan. MRT• är allmänt erkänt som en ”evidensbaserad” behandlingsmetod och också ”bästa programmet” av många officiella statliga byråer och behandlingsmyndigheter.

Utbildare i under kursen

Gunilla Sandén

Gunilla Sandén, MRT-konsult genomförde utbildningen I Moral Reconation Therapy som har sitt ursprung i Memphis, Tennessee. Hon har sedan 2011 implementerat programmet vid ett antal behandlingsverksamheter. Gunilla Sandén samarbetar nu med Korpberget och VAL-BO i behandling och utbildning och intensifierar utbildning och kursverksamhet genom det gemensamma bolaget MRT Sverige AB.

Intresseanmälan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefonnummer (frivilligt)

  Välj utbildning

  Meddelande

  Utbildningen hålls på vackra Fredgagården

  Möjlighet finns att boka boende och lunch på Fredgagården i samband med utbildningen.