Skräddarsydda utbildningspaket

Vi är stolta över att erbjuda skräddarsydda utbildningspaket som direkt svarar mot era specifika behov och önskemål.
esl-ett-sjalvstandigt-liv

Anpassade Utbildningar Utformade Efter Era Behov

Vi är stolta över att erbjuda skräddarsydda utbildningspaket som direkt svarar mot era specifika behov och önskemål. Vår bredd av kurser täcker allt från specialiserade utbildningsmetoder och detaljerade utredningar till djupdykningar i specifika ämnen som skam, ångestproblematik, återfall och personlighetsstörningar. Varje kurs är designad för att erbjuda en omfattande förståelse och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som varje ämne medför. Vårt team av lärare består av erfarna terapeuter, psykologer, socionomer och beteendevetare, vilket garanterar en högkvalitativ och relevant undervisning.

Nedan presenteras de utbildningsmöjligheter vi kan skräddarsy för er. Genom en noggrann kartläggning av era behov matchar vi rätt lärare, metod och innehåll för att skapa en unik utbildning som uppfyller era mål.

Exempel på möjliga metoder

Varje HVB-hem och skyddsboende har unika behov. På VAL-BO Utbildning har vi specialiserat oss på att anpassa utbildningar speciellt för er.

ESL - Ett självständigt liv

ESL – Ett självständigt liv är en evidensbaserad socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. ESL används som en grundläggande stödverktyg i verksamheten.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och beteendeförändring.

MRT –Moral Reconation Therapy

MRT –Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi för kriminalitet som är utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar.

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en existentiell, alternativ psykoterapiform utvecklad av Frederic (”Fritz”) Perls, Laura Perls och Paul Goodman på 1950-talet. ”Gestalt” betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn.

CHILDRENS PROGRAM

Childrens program är ett manualbaserat förebyggande program från Betty Ford center i USA som vänder sig till barn till missbrukande föräldrar. Syftet med programmet är att skapa förståelse hos barnet och ta bort eventuell skuld som barnet känner för förälderns problem, erbjuds medföljande barn med behov.

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil – Behandlingsprogram från USA för att behandla en kriminell livsstil och kriminella värderingar. Erbjuds tex. skyddsplaceringar vid gäng avhopp.

Relationsprogram

Relationsprogram – riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.

Utbildningar inom Kartläggning och Skyddsutredning

Vi erbjuder specialiserade utbildningar inom kartläggning och skyddsutredning.

SARA V3

SARA V3- Riskbedömningsinstrument för våld i nära relation.

Patriark

Patriark – Riskbedömningsinstrument för hedersrelaterat våld.

SAM

SAM – Riskbedömningsinstrument för stalking.

FREDA

FREDA – Farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

HCR-20

HCR-20 – Riskbedömningsinstrument för våld och hot.

ASI

ASI – Metod för kartläggning av behovsområden inom sju livsområden för klienter med missbruk/beroendeproblematik.

ADAD

ADAD – Ungdomsversion av ASI.
Blomma Lida Gård

Utredning och kartläggning

Vi erbjuder specialiserade utbildningar inom kartläggning och skyddsutredning. Genom dessa kurser förvärvar deltagarna kunskap om att utföra noggranna och detaljerade utredningar, samt förmågan att identifiera och hantera potentiella risker.
Utbildningarna syftar till att ge deltagarna de verktyg de behöver för att fatta välinformerade beslut och skapa säkra miljöer för alla inblandade. Med en kombination av teoretisk kunskap och praktiska övningar säkerställer vi att varje deltagare lämnar med en djupare förståelse och känsla av säkerhet i sitt arbete med kartläggning och skyddsutredning.