utbildning till gestaltterapeut

Ny utbildning certifierad gestaltterapeut

Från och med hösten 2018 erbjuder Val-bo utbildning en certifieringsutbildning i Gestaltterapi i två steg.
Vad är gestaltterapi?
I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt.

addis-utbildningen

ADDIS

ADDIS, Alkohol och Drogdiagnos instrument, bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).