Forskningsrapport

SBU rapport : Effekter av tolvstegsbehandling

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har granskat och kommenterat en systematisk översikt från brittiska Cochrane. Översikten visar att tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol. Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling. Enligt den systematiska…

utbildning till gestaltterapeut

Ny utbildning certifierad gestaltterapeut

Från och med hösten 2018 erbjuder Val-bo utbildning en certifieringsutbildning i Gestaltterapi i två steg.
Vad är gestaltterapi?
I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt.

addis-utbildningen

ADDIS

ADDIS, Alkohol och Drogdiagnos instrument, bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).