Forskningsrapport

SBU rapport : Effekter av tolvstegsbehandling

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har granskat och kommenterat en systematisk översikt från brittiska Cochrane. Översikten visar att tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol. Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling. Enligt den systematiska…