Utbildningar i missbruksvård med nya kursstarter kontinuerligt.

ADDIS Utbildning i samarbete med Dahl & Dahl

I samarbete med Dahl & Dahl kan vi nu erbjuda ett kraftigt rabatterat utbildningspris på ADDIS. ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom.

uppdateringsdagar-utbildningen

Inbjudan till uppdateringsdagar för alkohol och drogterapeuter 7-8 juni 2017

Vi välkomnar sommaren med att bjuda in till två dagars uppdatering för alkohol och drogterapeuter, vi bjuder in alla med alkohol och drogterapeututbildning oavsett om utbildningen är genomförd hos oss eller externt.

Syftet med uppdateringsdagarna är att ständigt främja för utveckling inom sin profession och personliga utveckling inom yrket som alkohol och drogterapeut, samt främja samverkan och möjlighet till handledning.

alkohol- & drogterapeut

1 års 12-trinnsorientert grunnutdanning til behandlingsassistent

1 års 12-trinnsorientert grunnutdanning til Behandlingsassistent VAL-BO AS, Oslo, tilbyr en 1-årig grunnutdanning til miljøterapeut og 1-årig utdanning till rusterapeut. Grunnutdanningen Denne utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og er en profesjonalisering av Anonyme Narkomanes 12 trinn og tradisjoner. Det er lagt opp etter de 12 grunnfunksjonene som er fastsatt av internasjonale sertifiseringsorganisasjoner og det…

Tidiga sexuella övergrepp

Utbildning och programlicens- tidiga sexuella övergrepp

Utbildning och programlicens VAL-BO utbildning har nu en unik möjlighet att erbjuda licens för att bedriva programmet Tidiga sexuella övergrepp, och utbildning för att bli behörig att bedriva programmet. Programmet Tidiga sexuella övergrepp är framtaget av Birgitta Imanius. Birgitta Imanius är leg. sjuksköterska och beteendevetare och har en lång erfarenhet av att arbeta med informationsspridning…

Workshop med Craig Nakken

 Workshop för behandlare Tisdag den 14 oktober 2014 klockan 09:00-12:00 bjuder VAL-BO utbildning in dig som tidigare har gått eller för närvarande går en av VAL-BOs utbildningar till en professionell workshop med Craig Nakken. Denna workshop är exklusivt anordnad för VAL-BOs studenter och ett led i vårt arbete att erbjuda våra studenter möjligheten att fördjupa…

Nyhet i Behandlingsassistentutbildningen

Som vi tidigare berättat om så ingår numer Gunnar Bergström bland lärarna i VAL-BO Utbildning. Som ett led i detta kommer våra nyexaminerade ”behandlingsassistent med 12-stegsinriktning” erhålla licens för att bedriva kriminalitetsprogrammet ” Kriminalitet som livsstil”. Detta program har utvecklats av Gunnar Bergström. Gunnar är en föregångare när det gäller behandling av en kriminell livsstil…