alkohol- & drogterapeut

1 års 12-trinnsorientert grunnutdanning til behandlingsassistent

1 års 12-trinnsorientert grunnutdanning til Behandlingsassistent VAL-BO AS, Oslo, tilbyr en 1-årig grunnutdanning til miljøterapeut og 1-årig utdanning till rusterapeut. Grunnutdanningen Denne utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og er en profesjonalisering av Anonyme Narkomanes 12 trinn og tradisjoner. Det er lagt opp etter de 12 grunnfunksjonene som er fastsatt av internasjonale sertifiseringsorganisasjoner og det…